Životní prostředí
Safari v Ralsku

Nebylo snad jediné volební období, kdy by politici a podnikatelé nevymýšleli megalomanské projekty na území bývalého vojenského prostoru Ralska. Je čas na změnu přístupu. Proč nenechat budoucnost tohoto území především na přírodě?

Současná situace a hlavní problémy

  • Oblast bývalého vojenského prostoru Ralsko je opuštěným územím, kde se nachází jen pár zbytků rozesetých sídel. To neustále přitahuje pozornost politiků a podnikatelů, kteří v oblasti vidí šanci na budování rozvojových projektů z veřejných dotací.

  • Objevily se tak záměry na různé rekreační areály, lanová centra, poslední krajská vláda se zase chlubila tím, že do sídla Kuřívody přilákala investora nové továrny. Nikdo si přitom nepoložil otázku, proč by měly být rozvojové prostředky směřovány tam, kde žije nejméně lidí?

  • Výmluvný je např. osud areálu in-line a lanového centra v nedaleké Bělé pod Bezdězem, ve kterém se utopilo mnoho veřejných financí a přitom ani po několika letech areál stále nikomu neslouží.

Jak to chceme změnit?

  • Území, které bylo historicky lidmi opuštěno, nechceme na sílu rozvíjet. Naopak, jeho opuštěnost chápeme jako příležitost využít jej tak, jak je to v naší hustě osídlené zemi málokde možné.

  • Vypuštění divokých koňů a praturů v bývalém vojenském prostoru Milovice je příkladem úspěšné praxe, kterou se lze inspirovat. Bývalý vojenský prostor Ralsko může ovšem nabídnout násobně větší rozlohu.

  • Chceme navázat na již existující oboru Židlov se zubry, prověřit možnosti dalšího rozšíření obory i chovaných druhů. Prostor pro přírodu a rekreaci založený na jejím pozorování a prožívání, s minimálními náklady, je v republikovém měřítku výjimečný a neokoukaný.

  • Momentálně rozvíjený projekt Geoparku Ralsko považujeme za vhodné zacílit spíše směrem k přírodě, než k budování nákladné infrastruktury z dotací.

  • Namísto nynějšího prostoru pro komerční lov zacílený na bohaté klienty, který se v oboře Židlov odehrává, bude projekt safari určen pro širší veřejnost ochotnou pohybovat se v přírodě a užívat si její krásu.