Životní prostředí
Co s odpady

Systém hospodaření s odpady v kraji chceme nastavit tak, aby se zvyšoval podíl i počet druhů recyklovaného odpadu, aby se recyklace městům a obcím také vyplácela a aby k recyklaci motivoval i občany.

Současná situace a hlavní problémy

  • Odpadové firmy ve vlastnictví měst a obcí Libereckého kraje prodávají vyseparovaný odpad přes různé zprostředkovatele a překupníky, neboť nejsou se svým množstvím vyseparovaných odpadů zajímaví pro koncového zpracovatele druhotné suroviny.  Odpadové firmy ve vlastnictví měst a obcí tak dostávají od překupníků nižší cenu než tzv. velcí hráči na odpadovém trhu. To se projevuje v cenách, které tyto firmy musí kalkulovat za svoz separovaného odpadu obyvatelům.

  • Na území libereckého kraje se nachází jedna ze tří spaloven komunálních odpadů ČR, do níž je odpad přivážen a odvážen výhradně po silnici, přičemž železniční vlečka se nachází v bezprostřední blízkosti spalovny. Struska (popel) je ze spalovny odvážena na skládku Košťálov, v jejíž bezprostřední blízkosti je rovněž železniční vlečka.  Všechny města a obce ležící na silniční dopravní trase této přepravy trpí v důsledku nadměrné dopravní zátěže v podobě mnohatunových kolosů převážející kontejnery s popelem ze spalovny.

Jak to chceme změnit?

  • Zřídíme krajskou organizaci, která bude zajišťovat prodej druhotných surovin pocházejících z měst a obcí Libereckého kraje. Z lepších výkupních cen druhotných surovin finančně podpoříme sběr druhotných surovin ve městech a obcích Libereckého kraje.

  • Budeme jednat s  libereckou spalovnou, vlastníkem skládky Košťálov a vhodnou železniční přepravní firmou o přesunu dopravy strusky z nákladních automobilů na železnici. Pro řešení problému chceme využít fondy EU, ale i národní dotační zdroje. Úspěšný projekt se může stát celorepublikovým příkladem.