Tiskové zprávy
Změna pro Liberecký kraj

Starostové i Změna před volbami jasně deklarovali, že s ČSSD do koalice nevstoupí, protože tato strana je odpovědná za řadu problematických kauz v minulém volebním období.  Dnes je, alespoň pro některé, všechno jinak. Kraj má nadále vést koalice SLK, ČSSD a tří přeběhlíků ze ZpLK – dosavadních radních Jadrného, Losové a Hujerové.

Jde o koalici s nejmenším možným počtem hlasů, jejíž stabilita se na rozdíl od předchozí koalice se Změnou pro LK neopírá o společný program, ale o prostý obchod s funkcemi a vlivem. Jsme stále přesvědčeni, že nejlepším řešením pro Liberecký kraj je původní koalice SLK-ZpLK. Aby se tato možnost vrátila do hry, je ale nutné dodržovat předvolební sliby a potlačit ve společném zájmu osobní animozity. Proto vyzýváme:

  1. radní Losovou a Jadrného a zastupitelku Hujerovou, aby rezignovali na své funkce i na pozice v zastupitelstvu pro hrubé porušení předvolebních závazků vůči voličům
  2. hejtmana, aby odstoupil ze své funkce, než se objasní případ obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele a přijetí úplatku
  3. zastupitele za SLK k jednání o koalici SLK-ZpLK v novém personálním složení

SLK stále vnímáme jako potencionálního partnera, naše strany mají v krajském zastupitelstvu největší programový průnik. Navíc je to jediná koalice, která nejde proti předvolebním slibům obou stran.

Zuzana Kocumová a Jan Korytář