Tiskové zprávy
Změna pro Liberecký kraj

Starostové i Změna před volbami jasně deklarovali, že s ČSSD do koalice nevstoupí, protože tato strana je odpovědná za řadu problematických kauz v minulém volebním období.  Dnes je, alespoň pro některé, všechno jinak.

Zuzana Kocumová, bývalá radní za Změnu pro Liberecký kraj

Na základě vlastního rozhodnutí a po zvážení vzniklé situace veřejně na úrovni politické prohlašuji, že jsem nejasnosti s režimem mnou užívaného služebního vozidla ke dni 20. 8. 2013 vyřešila.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Jedno  z vážných  pochybení  je  v oblasti  vyplácení  osobních  příplatků.  Tyto  příplatky  v konkrétních případech  dokonce  dosáhly  výše  130%  platového  tarifu  zaměstnance. 

Josef Šedlbauer

Vedení kraje má po 3 měsících opět své zástupce v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec.