Sociální služby
Péče o rodiny s dětmi

Podpora rodin s dětmi je investicí do budoucnosti kraje, která se přes vyšší okamžité náklady vždycky vyplatí.

Současná situace a hlavní problémy

  • Přímá podpora kraje rodinám s dětmi nevyužívá všech možností, které má kraj snadno k dispozici.

Jak to chceme změnit?

  • Budeme pokračovat ve finanční podpoře mateřských center a budeme k tomu motivovat i obce.

  • Zavedeme výhodný tarif IDOL pro železniční a autobusovou dopravu rodin s dětmi (jednorázové a předplatné kupóny).

  • Podpoříme veškerá opatření směřující k vyššímu zastoupení pěstounů v systému rodinné výchovy tak, abychom postupně snížili počty dětí umístěných v dětských domovech.