Plán pro Liberecký kraj

Tým Změny pro Liberecký kraj připravil plán, jak posunout fungování kraje a zlepšit životní podmínky jeho obyvatel. Jsou v něm jak velmi konkrétní návrhy, tak dlouhodobější vize. Budeme rádi, když si ho přečtete v přiloženém interaktivním PDF. V obsahu si můžete kliknout na kteroukoli kapitolu, a tím se posunout na ni.

Ani sebelepší plán se však nedá realizovat nějakým befelem shora. Může být životaschopný a přínosný jen tehdy, když ho přijmou za svůj občané a když se aktivně zapojí do jeho uskutečňování. Náš plán je tedy jen úvodním krokem k práci, kterou chceme společně se spoluobčany v Libereckém kraji dělat v příštích letech.

Interaktivní PDF dokument Plán pro Liberecký kraj - velikost (7,3 MB)

Životní prostředí a krajina

1a. Krajina, ve které se cítíme dobře 1d. Plánováním proti živelnému zastavování krajiny
1b. Sucho a povodně - stejné příčiny a řešení 1e. Safari v Ralsku
1c. Pole a lesy pro příští generace 1f. Co s odpady

Ekonomika a rozvoj

2a. Liberecký kraj jako dobrá adresa 2b. Veřejné zakázky

Doprava v Libereckém kraji 

3a. Spolehlivá veřejná doprava 3f. Český ráj a aleje na Frýdlantsku - co je spojuje
3b. Transparentní veřejná zakázka na autobusovou dopravu 3g. Silniční obchvaty nejsou vždy nejlepší řešení
3c. Propojení České Lípy s Libercem a Prahou 3h. Podpora cyklodopravy pro pravidelné dojíždění
3d. Rychlé železniční spojení Libereckého kraje s Prahou 3i. Rekreační cyklistika v Libereckém kraji
3e. Projektování krajských silnic s lidským měřítkem  

Zdravotnictví a zdravý životní styl

4a. Stabilní zdravotní péče ve veřejném vlastnictví 4d. Kontinuální péče porodních asistentek
4b. Řízení krajských nemocnic 4e. Zdravý životní styl měřítkem
4c. Bezpečný provoz zdravotnické záchranné služby  

Sociální věci 

5a. Funkční síť sociálních služeb 5d. Péče o lidi s drogovou závislostí
5b. Péče o staré a nemocné občany 5e. Péče o rodiny s dětmi měřítkem
5c. Péče o lidi bez přístřeší a v sociálním vyloučení 5f. Řízení příspěvkových organizací

Neziskové organizace

6a. Neziskové organizace přestanou být nechtěnou Popelkou  

Školství v Libereckém kraji

7a. Vzdělávání vedoucí k inovacím, ne k montovnám 7b. Modernizace středních odborných a učňovských škol

Kultura a cestovní ruch

8a. Společná kultura 8d. Památky jako živý organismus
8b. Krajské příspěvkové organizace 8e. Volnočasový areál a nové divadlo v České Lípě
8c. Zážitky pro obyvatele kraje i pro turisty  

Krajský úřad

9a. Krajský úřad jako profesionální organizace 9c. Transparentní dotační politika
9b. Komunikace a otevřená data 9d. Sídlo krajského úřadu je součástí města