Názory a komentáře
Zuzana Kocumová, bývalá radní za Změnu pro Liberec

Po nedávném návratu vlků na Českolipsko se nyní do Libereckého kraje vrátili také medvědi. Nejedná se ale o medvědy čtyřnohé ...

Zuzana Kocumová, bývalá radní za Změnu pro Liberec

Reaguji na vyjádření Marka Pietera, které bylo naopak reakcí na mé zamyšlení na téma: „Proč proběhlo v listopadu tak unáhlené odvolávání, nyní následované 2 měsíci tápání jak dál pokračovat ve vedení kraje a kým obsadit resort zdravotnictví?“

Zuzana Kocumová, bývalá radní za Změnu pro Liberecký kraj

V pondělí 24. 11. ve 12 hodin jsme měli koaliční jednání se Starosty pro Liberecký kraj (SLK), kde na naši otázku, jestli budu druhý den odvolána, zaznělo, že ano. Tato informace prý zazněla od Leny Mlejnkové.

Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně hejtmana

KSČM předložila na zastupitelstvu kraje bod se žádostí o mé odvolání, které je plné lží a zkreslených informací. Rozhodla jsem se, že skončil čas, kdy jsem nereagovala na útoky od KSČM, vedené prostřednictvím Stanislava Mackovíka.