Názory a komentáře
Josef Šedlbauer, předseda zastupitelského klubu ZPLK

Změna bude v zastupitelstvu Libereckého kraje v nejbližším období v opozici. Tento úkol přijímáme a jsme připraveni na něm pracovat ve prospěch občanů našeho kraje, a to nejen těch, kteří nám ve volbách dali hlas.

Opoziční práce bude totiž v navrženém uspořádání zastupitelstva obtížná, nevděčná, ale o to důležitější. Koalici uzavřely čtyři strany, hodnotově a ideově v řadě ohledů zcela rozdílné, ale zato se 35 zastupiteli z celkových 45.

Ať už byly důvody vzniku takto široké koalice jakékoli, je nezpochybnitelné, že výkonná moc koalice a kontrolní role opozice se dostaly do značné nerovnováhy. Z dlouhodobého hlediska je to ke škodě všech. Snad si tento fakt uvědomují i zástupci aktuálně koaličních stran.

Pokud jde o navrhované složení rady kraje, respektujeme právo koaličních stran nominovat svoje zástupce. Výhrady máme v několika případech.

Za jasnou chybu považujeme nominaci Přemysla Sobotky na funkci radního pro zdravotnictví. Dr. Sobotka jako dlouholetý krajský předseda ODS symbolizuje éru klientelistického propojení této strany s některými podnikateli, zejména ve stavebnictví. Zdravotnický resort přitom v tomto období čekají miliardové investice, a to hlavně stavební. Odpovědný radní musí být garancí důvěryhodnosti příslušných zakázek. Tuto garanci, při vší úctě, dr. Sobotka poskytnout nemůže.

Určitě nejen my chápeme, jak problematické je spojení resortu dopravy s řízením investic a veřejných zakázek pod vedením Marka Pietera. Jeden radní tak získá dohled nad naprostou většinou vlastních peněz kraje, ostatní členové rady kraje nebudou mít prakticky žádnou kontrolu. Logicky patří investice a veřejné zakázky pod odbor ekonomiky, který zůstal vyprázdněný. Převod těchto kompetencí pod dopravu je účelová a nesystémová změna s velkými riziky.

Nepodpoříme ani nominaci Martina Půty na pozici hejtmana. Trvá naše přesvědčení, že člověk zapletený ve vážné a neprůhledné kauze by neměl být ve vysoké veřejné funkci alespoň do doby, než jeho role bude po případném soudním jednání zřejmá a vysvětlitelná. Jsme si vědomi, že třetina voličů tuto situaci vyhodnotila jinak, náš pohled na pravidla politické kultury to ale nemění.

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
předseda zastupitelského klubu ZpLK