Názory a komentáře

Rozpočet Libereckého kraje na rok 2019 zastupitelé Změny nepodpořili. Jedním z důvodů je, že se do rozpočtu nedostal námi navržený a již předběžně dojednaný fond na opatření pro zadržování vody v krajině.

Pan Vařil nemá a ani neměl být členem dopravního výboru, protože je vzhledem ke svému lobbingu za firmu BusLine ve stálém a navíc veřejně nepojmenovaném střetu zájmů.

Na únorovém zastupitelstvupřed zastupitele předstoupil Ing. Pavel Marek (předseda představenstva KNL a současně generální ředitel NsPCL). Bohužel řadu otázek nechal nezodpovězených, nebo odpovídal jedinou naučenou odpovědí "nedělejme z toho politiku".

Zuzana Kocumová, zastupitelka za Změnu pro Liberecký kraj

Náměstkem hejtmana pro zdravotnictví je MUDr. Přemysl Sobotka (ODS). Zdravotnictví ale reálně řídí hejtmanův přítel Pavel Marek. Ten se stal nejen předsedou představenstva v obou nemocnicích, ale ještě generálním ředitelem českolipské nemocnice.