Aktuality, zajímavosti

Rozpočet Libereckého kraje byl už loni v prosinci schválen v rekordní výši. V lednu bylo rozděleno dalších 416 mil. Kč z odhadovaného přebytku hospodaření za rok 2017.

Konečné vyúčtování přebytku přináší dalších 171 mil. Kč. Zastupitelé Změny pro Liberecký kraj mají odlišný názor na využití těchto peněz než vedení Libereckého kraje.

Považujeme za chybu, že je tato suma použita jen pro další navyšování provozních výdajů. Proč?

  1. Provozní výdaje a plánované investice mají být kryty běžným rozpočtem a případně na něj bezprostředně navázaným rozdělením přebytku hospodaření, jinak nelze považovat plánování rozpočtu za předvídatelné.
  2. Vytváří se vyšší potřeba provozních výdajů, kterou může být obtížné v budoucnu naplňovat.
  3. Když se ekonomice daří, samosprávy mají snižovat dluhy a/nebo ukládat na budoucí investice. Až přijde další hospodářská krize, budou připraveny investovat, a snižovat tak dopady krize.

„Teď je pro kraj nejlepší doba zbavit se zadlužení a vytvořit si rezervy pro budoucí investice. Tak to dělá odpovědný hospodář, když k tomu má prostor – a to Liberecký kraj určitě má,“ vysvětluje Josef Šedlbauer.

Navrhli jsme využít přebytek 171 mil. Kč především k mimořádnému splácení dluhu kraje a k investicím nebo k úložkám na budoucí investice. Příjmy krajů v posledních letech rostou mnohem rychleji než městům a obcím, kraj by proto měl přijmout spoluzodpovědnost za některá zařízení, jejichž význam dalece přesahuje hranice měst, která je dosud financují,“ doplňuje Jan Korytář.

Romana Prošková