Aktuality, zajímavosti

Největší navýšení za posledních deset let, a to o 1,2 mil. Kč na celkovou částku 14,8 mil. Kč. Tolik vynaloží vedení Libereckého kraje v roce 2019 na propagaci.

K navyšování této položky dochází již 5 let. Stejnou praxi přitom sami Starostové pro Liberecký kraj v minulosti kritizovali.

„Nevím, proč by měl kraj dávat tolik peněz na svou propagaci. Dokázal bych si představit částku menší.“ To jsou slova Martina Půty, ovšem v době, kdy sám ještě seděl v opozici a vyčítal předchozímu vedení Libereckého kraje výdaje na propagaci ve výši 11 mil Kč. Nyní sám navrhuje téměř o 4 miliony více.

Částka, kterou vedení kraje vydává na propagaci, od roku 2015 neustále roste. Po nástupu do vedení kraje v roce 2013 přitom koalice SLK a Změny tuto položku výrazně snížila jako důkaz, že dobrá práce se propaguje sama, a také proto, že minulé vedení využívalo veřejné peníze nehospodárně na propagaci vlastní. K dalšímu snížení došlo ještě v roce 2014, a to na částku 9,5 mil. Kč. Od té doby se náklady na propagaci už jen zvyšují. K výraznému skoku došlo hlavně v roce 2016 před krajskými volbami, a to o jeden milion. Navýšení o 1,2 mil. za rok, ke kterému dochází nyní, je ovšem nejvyšší za posledních 10 let. Jeho největší část připadá na placené televizní spoty.

Navrhla jsem, aby se alespoň 2,8 mil. Kč z položky na propagaci přesunulo do rezervy kraje a byly k dispozici k pokrytí důležitějších povinností, které má kraj zajišťovat. Bohužel, vedení kraje má priority poskládány jinak.

„Ve srovnání s rokem 2014 zaplatí Liberecký kraj skoro trojnásobek za reklamu v televizi, rádiu, v tisku, na Internetu. Nejde jen o tu reklamu, velkého zákazníka si média nechtějí rozhněvat a nebudou ho příliš kritizovat. Vedení kraje by se proto mělo u sebepropagace držet zpátky, jenže dělá pravý opak,“ připomíná Josef Šedlbauer.

2019 výdaje na propagaci 14,8 mil. Kč
2018 výdaje na propagaci 13,6 mil. Kč
2017 výdaje na propagaci 11,8 mil. Kč
2016 výdaje na propagaci 11,3 mil. Kč
2015 výdaje na propagaci 10,3 mil. Kč
2014 výdaje na propagaci   9,5 mil. Kč
2013 výdaje na propagaci 10,9 mil. Kč
2012 výdaje na propagaci 12,4 mil. Kč
2011 výdaje na propagaci 11,8 mil. Kč

Jiří Římánek