Aktuality, zajímavosti
Spolupráce ČR a Svobodným státem Sasko v rámci Strukturálních fondů EU

Na zámku Weesenstein podepsali 2. května saský státní ministr životního prostředí a zemědělství Frank Kupfer (CDU) a náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Michal Janeba „Politické prohlášení o vůli pokračovat v přeshraniční spolupráci mezi ČR a Svobodným státem Sasko v rámci Strukturálních fondů EU“.

Ekonomická rada Libereckého kraje, která se poprvé sešla v polovině dubna v sídle Libereckého kraje v Liberci, hodlá pomoci hejtmanovi a dalším členům Rady LK v rozvoji Libereckého kraje.

Podstávkové domky

Na osmdesát zájemců o obnovu podstávkových domů – tradičních venkovských staveb česko-polsko-německého pomezí – zaplnilo v sobotu 4. května sál historického hostince v Pertolticích.

Krajská nemocnice Liberec

Na programu jednání dozorčí rady liberecké nemocnice v pondělí 18. března je návrh na odvolání některých současných členů představenstva a jmenování členů nových.