Úvodní strana

Zastupitelé Libereckého kraje na svém jednání 29. srpna 2017 schválili pokyny pro aktualizaci Zásad územního rozvoje. Tyto pokyny obsahují mimo jiné vedení tranzitní dopravy obchvatem kolem Jablonce nad Nisou, který by měl přetnout areál v Srnčím dole a několika tunely a zářezy projít jihem města.

Tento megalomanský projekt, jehož rozpočet se odhaduje na cca 4 – 5 mld. Kč, tak stále zůstává jedinou alternativou, jak tranzitní dopravu v Jablonci n. N. řešit. Krajští zastupitelé nakonec neschválili protinávrh Jaromíra Baxy (Změna pro Liberecký kraj a Strana zelených), který obsahoval další varianty řešení tohoto dopravního problému.

Náš návrh by umožnil městu Jablonec vybrat si tu variantu, která bude jeho občanům vyhovovat nejvíce. Nyní však hrozí, že kraj Jablonci v podstatě znemožní projednávat s Ministerstvem dopravy alternativní varianty obchvatu anebo opatření na zmírnění negativních důsledků dopravy na stávajících komunikacích.

„Současný projekt obchvatu má díky enormní finanční náročnosti jen minimální šanci na skutečnou realizaci. Proto jsme chtěli pozornost města a Ministerstva dopravy přesměrovat na mnohem levnější řešení v podobě humanizace průtahu města Jablonec včetně jeho tunelového vedení u přehrady,“ dodal k věcnému řešení, prosazovanému našimi zastupiteli, Jindřich Felcman, expert Strany zelených a Změny pro Liberecký kraj na problematiku územního plánování.

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.,
krajský zastupitel za ZpLK