Aktuality, zajímavosti
Zakázka na autobusovou dopravu v kraji zrušena

Návrh na zrušení dopravní zakázky je jakousi tečkou za jednou smutnou kapitolou veřejných zakázek na Libereckém kraji, která měla i řadu politických důsledků. Je dobré si takto na závěr připomenout hlavní mezníky.

Spousta chyb nastala už v přípravě zakázky za předminulého vedení Libereckého kraje, tehdejší podmínky byly totiž extrémně přísné až diskriminační. To tehdy kritizovala jak Změna, tak i Starostové.

Když se pak tyto strany dostaly do vedení kraje, podmínky se poněkud uvolnily a alespoň ve dvou ze tří oblastí se podstatně rozšířil počet firem, které se zakázky mohly zúčastnit.

Vyloučení nabídek s nejnižší cenou

Při vyhodnocení zakázky Rada Libereckého kraje svojí většinou vyloučila nabídky s nejnižší nabídkovou cenou. „ÚOHS potvrdil, že tento krok proběhl nezákonně, což vedlo k nekonečným průtahům. Svoji chybu hejtman nikdy neuznal, naopak se zbavil svého jediného oponenta v radě kraje, Zuzany Kocumové,“ konstatuje Jaromír Baxa.

„Výsledkem je, že v Libereckém kraji stále jezdí původní dopravci, a to za ceny výrazně vyšší, než byly ceny nabídnuté v dnes rušeném výběrovém řízení. Kraj tak přišel o desítky milionů,“ uzavírá Zuzana Kocumová.

Nicméně čeká nás nová soutěž a to je příležitost, jak začít znovu a lépe. Možností, jak zadávací řízení zlepšit, vidí Změna hned několik. „Zásadní je rozšíření počtu oblastí, které by mohly zakázku otevřít i dalším firmám. Dále bude do zadávacích podmínek možné vnést pravidla pro odměňování řidičů. Liberecký kraj má také možnost vysoutěžit dopravu v různých částech kraje na různou dobu, aby v budoucnu nemusel vybírat dopravce najednou a aby případný problém v části soutěže nenaboural objednávání dopravy v celém kraji,“ vysvětluje Josef Šedlbauer.

Dopravní obslužnost je pro Změnu zásadním tématem. Proto nabízí vedení kraje spolupráci při přípravě nového zadávacího řízení.

Zuzana Kocumová, Josef Šedlbauer, Jaromír Baxa
a tým Změny pro Liberecký kraj