Úvodní strana
Dopravní podnik Liberce a Jablonce (DPMLJ a.s.)

Dopravní podnik utajuje smlouvy a u těch problematických nenaplňuje požadavky zákona o registru smluv. BusLine vůči dopravnímu podniku uplatňuje nároky v režimu prokazatelné ztráty, neumožňuje ale kontrolu nákladů.

Přiměřený zisk, který byl zaveden vládním nařízením z roku 2004 a na který má BusLine podle smlouvy nárok, ve veřejné dopravě nikdo nedostává. Jedním z důvodů je skutečnost, že vzorec pro výpočet přiměřeného zisku umožňuje manipulace. Nárok na přiměřený zisk ve smlouvě s BusLine je chyba nebo úmysl poškodit DPMLJ a tím pádem i město Liberec.

Dopravu v Liberci od 1.1.2020, kdy skončí smlouva s BusLine, může bez větších potíží zajišťovat DPMLJ vlastními kapacitami. Jablonec a okolní obce si mohou autobusovou dopravu zajistit soutěží mezi dopravci.

V období březen-září 2015 byl v DPMLJ zpracován audit a právní posouzení smluv s BusLine a s podporou právních a ekonomických poradců zahájeno jednání s BusLine s cílem dosáhnout rychlého narovnání smluvních vztahů. Zástupci (tehdy) ANO v představenstvu a ve vedení města na podzim 2015 tento proces zastavili. Od té doby nedošlo k žádnému reálnému pokroku, situace se pro DPMLJ zhoršila vršením dalších požadavků BusLine.

Až v posledních měsících město obnovilo spolupráci s ekonomickými poradci a právní kanceláří a snaží se doporučovat dopravnímu podniku dílčí kroky v jednání s BusLine. Město však nemůže suplovat pravomoc a odpovědnost představenstva DPMLJ.

„Výsledkem reálné nečinnosti posledních dvou let je 30 milionů ročně, které BusLine chce navíc od DPMLJ a dopravní podnik na ně nemá kde vzít. Pokud DPMLJ tyto peníze zaplatí, bude je požadovat od svých majitelů, měst Liberec a Jablonec nad Nisou“, shrnuje Josef Šedlbauer.

„V dosavadním složení představenstva dopravního podniku není možné získat důvěryhodnou většinu a dosáhnout nápravy. Proto jsme navrhovali jak ex-ANO, tak SLK výměnu alespoň části členů představenstva za důvěryhodné manažery, právníky či ekonomy bez přímé vazby na politické strany. Na jaře 2017 obě strany tyto návrhy odmítly. Výměnu musí schválit zastupitelstvo města, bez podpory alespoň jedné z těchto stran se neobejde“ vysvětluje Josef Šedlbauer.

„Změny v představenstvu jsou podmínkou nutnou, nikoli postačující, k nápravě problematických smluvních vztahů a ochraně veřejných rozpočtů,“ dodává Jiří Čeček.

Josef Šedlbauer, Jiří Čeček